SJV:n ensimmäiset Valmentajapäivät

SJV:n ensimmäiset valmentajapäivät 1980

Suomen Jalkapallovalmentajat yhdistys perustettiin Hotelli Haagan kuuluisassa Juntta kabinetissa 7.9.1977. Alusta pitäen yhdistyksen päätavoitteena on ollut toimia jalkapallovalmentajien jatkokoulutusorganisaationa, jäsenistön ajatustenvaihto foorumina sekä tietenkin edunvalvontayhteisönä. Valmentajien koulutus, valmentajakerhot ja valmentajien tapaamiset sekä koti- että ulkomailla, käy voimakkaasti ilmi yhdistyksen ensimmäisten vuosien toimintasuunnitelmista ja hallituksen kokousten pöytäkirjoista. 11.12.1977, jolloin yhdistys oli juuri perustettu, järjesti SPL valmentajaseminaarin Hotelli Haagassa. Tapahtuman järjestelyissä oli mukana myös SJV.

Tuumasta toimeen

Ensimmäiset varsinaiset Suomen Jalkapallovalmentajien valmentajapäivät järjestettiin Turussa 28.-30.11.1980. Vuoden 1979 vuosikokouksessa hyväksytystä vuoden 1980 toimintasuunnitelmasta ei vielä käy ilmi selvästi päätöstä järjestää valmentajapäiviä. Asiasta on varmasti keskusteltu eri yhteyksissä moneen otteeseen. SJV:n hallituksen kokouksessa 25.4.1980 asia esiintyy ensimmäisen kerran pöytäkirjoissa. Olavi Laaksonen esitti kokoukselle kolmisivuisen laajan muistion, jossa hän hyvin perusteellisesti käsitteli aihetta. ”Ola” kritisoi SPL:n KTS-yhteenvetoa vuosille 1980-1982, sen valmentajakoulutusta sekä siihen osoitettuja taloudellisia resursseja. Hän näki, että valmentajien tulee vaikuttaa em. asioihin järjestämällä neuvottelupäivät, ja keskustelemalla laajasti ongelmista, joita lajin parissa esiintyy. ”Ola” oli tehnyt muistioon kolmipäiväisen tilaisuuden alustavan ohjelman.  Hallitus valtuutti hänet viemään asia eteenpäin. Niinpä ei ollut yllätys, että ensimmäisten valmentajapäivien pitopaikkakunnaksi valittiin Turku ja hotelli Rantasipi. Yhteistyössä TPS:n kanssa rakennettu ohjelma oli seuraava: 

Perjantai 28.11.1980

klo 12.00 SJV-päivien avaus ja selvitys päivien tarkoituksesta -Veli Pietarila
Turun Palloseuran jalkapallotoiminta  -Olavi Laaksonen
      -tavoiteasettelu, organisaatio, jp-jaosto,
       joukkueiden johtoryhmät, junioripalloilu, valmentajakoulutus
TPS:n D-nuorten valmennus ja malliharjoitus -Martti Helin
TPS:n C-nuorten valmennus ja malliharjoitus -Markku Lehto
Ottelut TPS-TuPa D-jun. TPS-TuPa Cjun.
Keskustelua päivän aiheista ja harjoitteista -Veli Pietarila

Lauantai 29.11.1980

Klo  9.00 TPS:n B-nuorten valmennus ja malliharjoitus -Keijo Aaltonen
TPS:n A-nuorten valmennus ja malliharjoitus -Ossi Silvennoinen
Ottelut TPS-TuTo B-jun. TPS-TuTo A-jun.
Jalkapalloilun varuste- ja väline esittelyt:
 -Adidas, Puma, Uhlsport, Sultrade, Parmax/Mitre
Huoltoportaan toiminta  -Risto Lindman
Edustusjoukkueen valmennus ja malliharjoitus -Tapio Harittu
Keskustelua päivän aiheista ja harjoitteista -Veli Pietarila
Suomen Jalkapallovalmentajat Ry:n vuosikokous
Valmentajapäiväillallinen

Sunnuntai 30.11.1980

Klo  9.00 Yleiskeskustelu seuravalmennuksen yhtenäistämisestä ja kehittämisestä.
Tilaisuuden päättäminen   -Veli Pietarila
Ottelu Turun Palloseura-Tukholman AIK

Ensimmäisten valmentajapäivien osanottajat:

Aalto  Hannu HP-47
Aaltonen Keijo TPS
Aaltonen  Leo SPL-Turku
Aaltonen  Raimo PP
Ala-Kilponen  Pekka Pyrkivä
Asikainen  Kalevi Ilomantsin Pallo
Autio  Jorma OLS
Blomroos  Klaus KaaUra
Brocke  Erkki OLS
Brännäs  Östen GrIFK
Carpen  Erik OTP
Flink  Turo JIlves
Gerpe  Manuel NuPS
Grön  Pauli APV
Gustafsson  Åke By Night
Halme  Martti SPL
Harittu Tapio TPS
Heikkilä  Esko SPL-Häme
Heimo Pertti TPS
Heinonen Mauri TPS
Heinonen  Olli Reipas
Helenius  Erkki TPV
Helin Martti TPS
Heliävirta  Timo JIlves
Heliö  Olli TPV
Hiltunen  Juhani TP-47
Hirvasoja  Matti OLS
Hollander Martti PP
Holstain  Klaus HIK
Hudd  Raimo VPS
Huohvanainen  Erkki KeuPa
Hägg  Harri Ponnistus
Höynälä  Erkki TP-47
Jaskari  Kalle Sepsi-78
Juutilainen  Raimo Reipas
Jämsä  Matti SaPa
Järvinen  Pekka APV
Kakko  Erkki Reipas
Kakkuri  Juha Honka
Kallio  Vesa KPV
Kankaanpää  Ismo Pori
Kari-Koskinen  Onni OLS
Karjalainen  Juhani OLS
Karlsson Leo Koululaitos
Karnela  Lasse KPS
Karvinen Asko TPS
Karvinen  Keijo Honka
Katajisto Kari TPS
Kaukonen  Seppo Ässät
Kautto  Pekka Pyrkivä
Keisalo  Matti SVJ
Kemppinen  Pertti TiPS
Keskinen  Mikko JIlves
Keto  Tapio Hakrit
Kilpeläinen Markku Pyrkivä
Klack  Lasse Kaskö IK
Korhonen  Samuli TiPS
Koskinen Markku Koululaitos
Koskinen  Jorma PPT
Koskinen  Markku KäPa
Kuusisto Seppo OLS
Laaksonen Olavi TPS
Lahtinen Esko S SPL
Lahtinen  Matti MuSa
Laine Aulis TuTo
Laine Pauli Esse IK
Laine Reijo TuNL
Laine  Markku Lamex
Laitamäki Antti KaKa
Laitila Esa TP-55
Laitinen Matti Sampo
Lehestö Tatu KäPa
Lehtinen Ari JIlves
Lehtinen Risto Altair
Lehto Juhani Koululaitos
Lehto Markku TPS
Lehtonen Taisto TPS
Leino Leo PiTu
Leppänen Reino Ässät
Lindman Risto TPS
Lindqvist Jorma APV
Lindqvist Ilpo KumuP
Lindroos Keijo KaaPo
Lounio Timo HJK
Luhtanen Pekka SPL
Lundell Pertti PPT
Luokkala Jukka TP-47
Luotonen Kari SPL-Ahvenanmaa
Lähteenmäki Rolf KaKa
Lönblad Nils TiPS
Mahlman Seppo Ponnistus
Malinen Juha OLS
Mannila Matti SJV
Mantere  Erkki SibboV
Martin Hans TPS
Merenheimo Jukka OLS
Miikkulainen  Nestori KTP
Munnukka  Seppo SPL-Häme
Musakka Pentti Urheilukoulu
Myllyaho Erkki VPS
Mäkelä Mauno FC Sport
Mäkelä Pekka VPS
Mäkelä Veli-Matti LaPa
Niemitalo Ilpo TP-47
Nurmi Keijo LoPS
Nyholm Risto JBK
Ojanen Raimo Yritys
Ojennus Seppo JJalas
Paananen Kalervo KTP
Paasio Olli Haka
Paavilainen Markku LaPa
Pajari Aarre IPP
Pajari Pentti IPP
Pehkonen Kari LaPa
Pekkanen Risto APV
Peltola Jussi PaiHa
Peltonen Juhani Haka
Penttinen Jorma OLS
Perttunen Eelis OLS
Perttunen Lauri OTP
Pettersson Pekka PoHU
Pietarila Veli SJV
Pihlaja Veijo TPS
Puranen Eero Into
Puurula Vilho RoRe
Pyökäri Matti PiPS
Pöyliö Ari IPP
Raatikainen Erkki KontU
Raes Juha Hakrit
Rinne Reino MasKa
Rintee Matti RPallo
Risikko Jouko TP-55
Ristimäki Matti TP-55
Ritokangas Risto OLS
Rosenbröijer Peter HJK
Roth Rainer HIK
Ruohonen Simo Koululaitos
Saarela Jarkko Lamex
Saarela Jarmo OLS
Salo Kauko Sepsi-78
Salokangas Aarre SPL-Turku
Salopuro Kaija SJV
Sandberg Matti Reipas
Santala Pentti SibboV
Santala Soini PaiHa
Sarlin Reino SJV
Savolainen Ari KuPS
Setälä Pentti Hakrit
Silvennoinen Esko Heitto
Sinitalo Pertti LaPa
Sinkkonen Arto VG-62
Sinkkonen Timo TuTo
Sivonen Reino VaPS
Soilamo Arto Koululaitos
Sorvisto Lars KPV
Ström Christian GrIFK
Suomalainen Nils Valtti
Söderdahl Jonny JomIK
Tainio Antero MäntsU
Taipale Timo VirKi
Talikka Kalevi HPK
Tamminen Olavi RoPS
Tanninen Erkki TPS
Tiainen Raimo SPL-Häme
Tikkanen Timo OLS
Toivanen Raimo TPS
Tonttila Seppo PP-70
Tuomi Matti KumuP
Tötterman Bo-Erik GrIFK
Utriainen Pekka VIFK
Vainio Juha Sudet
Vakkila Jukka SPL
Valavuo Erkki Lamex
Vesala Markku KaKa
Viheriäranta Kalevi PoHU
Vihervuori Teuvo TPS
Wiik Donald PPojk
Viitanen Lauri Into
Wikman Esko Kaskö IK
Vuorela Heikki PiPS
 

Loppuyhteenveto

Vuonna 1980 yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden määrä oli 350 jäsentä. Ensimmäisille valmentajapäiville osallistui 180 jäsentä. Eli yli 50 % jäsenmäärästä. Tämä jo todistaa, että halua ja tarvetta päivien pitämiseksi oli. Osanottajanimiä tarkasteltaessa voidaan todeta, että mukana oli lähes kaikki sen ajan nimekkäimmät valmentajat. Vielä tänäkin päivänä toiminnassa mukana olevia listalla esiintyy mm. Timo Lounio, Seppo Mahlman, Juha Malinen, Pekka Utriainen, Jukka Vakkila ja Kaija Salopuro.
Euroopan Jalkapallovalmentajien Unionin (UFT) valmentajapäivät järjestetään myös vuosittain eri puolilla Eurooppaa. SJV liittyi UFT:n jäseneksi vuonna 1985. Puheenjohtaja Veli Pietarila osallistui VI-symposiumiin 21.-24.10.1985 Italian Covercianossa.
SJV:n ensimmäiset nuorten valmentajapäivät järjestettiin Eerikkilässä 4.-6.4.1995. Päivillä oli osanottajia 50. Ulkomaisena luennoitsijana päivillä esiintyi Fritz Bischoff Saksasta.


Mauri Keinänen 1.2.2007